CongHoanTrader

EURUSD cần theo dõi

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
  • Giống như GBPUSD , khung tháng cho thấy EURUSD đang gặp phải vùng cản. Tuy nhiên, EU đã cho thấy dấu hiệu điều chỉnh rõ rệt hơn và cũng không hề xác định sóng tăng trưởng. Xem thêm dưới bình luận.
  • Với khung D, cặp tỉ giá EURUSD đã có quá trình xuất hiện sóng suy giảm khá rõ ràng. Ở thời điểm hiện tại, cần lưu ý các khu vực cản được đánh dấu trên biểu đồ để xem xét các phản ứng tương lai của thị trường.

Bình luận