tradafx

Đợi giá hồi và thiết lập mua trung hạn với EURUSD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc: Giá đã phá vỡ mẫu hình Ending Diagonal giảm.
Giá đã phá vỡ Key level.
Đã có xác nhận xu hướng tăng, chờ giá hồi về trendline xu hướng tăng có thể tìm kiếm các thiết lập mua.
Giá mục tiêu là vùng Fibonacci 50-61.8% của động thái giảm lớn hơn trước đó từ 1.20000-1.20500.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.