anhtuanfx

Xu hướng điều chỉnh và tăng tiếp của cặp EUR/USD

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Đồng EUR điều chỉnh để tiếp tục tăng trong tuần sau.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.