FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chờ hoàn thành mô hình ( khả năng mô hình hoàn thành là cao, vì USD đang tăng)