utah0104

EURUSD và AUDUSD BUY ????

Giá lên
utah0104 Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
_video mang quan điểm cá nhân ac ndt nên tham khảo và đánh giá lại dựa trên phương pháp giao dịch của mình nhé ,tks
Bình luận:
AUDUSD dính SL nhưng khi về lại vùng cầu đã có nhịp hồi như chia sẽ
EURUSD 1078 đã có nhịp hồi theo nguyên tắc chúng ta sẽ dịch SL lên dần

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.