FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá đang tiếp cận ngưỡng hỗ trợ tại 1,1358 ,nơi nó có khả năng tăng trở lại vùng kháng cự 1,1406
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.