FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá đang tiếp cận ngưỡng hỗ trợ tại 1,1358 ,nơi nó có khả năng tăng trở lại vùng kháng cự 1,1406