NgocHaiPearlie

EURUSD - Có khả năng sẽ breakout tăng

FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Diễn biến cuộc bầu cử quốc hội Anh đã có những tác động tích cực đến tâm lý thị trường thời điểm hiện tại. Đồng GBP và EUR phục hồi tăng trong khi USD vẫn chịu những tác động giảm do số liệu kinh tế không thật sự tốt.
Biểu đồ kỹ thuật hiện tại EURUSD đã biến động trên mây ichi trong nhiều ngày qua và hiện đang test lại kháng cự quan trọng trendline tại 1.1154. Kỳ vọng tỷ giá EURUSD có thể tăng lên 1.1323

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.