FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Khung H4 giá đã tích lũy theo mô hình tam giác. Buy khi break, TP: 1.18266, SL:1.16000