PhamNgocQuang

EUR-D1: Phân tích

Đào tạo
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Phân tích EUR theo ngày. Forex là thị trường rất đẹp bởi nó có quy luật:
- quy luật về đường song song
- quy luật về biên độ
- .v.v

Tôi sẽ cập nhật các phân tích để theo dõi một cách có hệ thống.

EUR đang ở vùng đỉnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.