PhamNgocQuang

EUR-D1: Phân tích

Đào tạo
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Phân tích EUR theo ngày. Forex là thị trường rất đẹp bởi nó có quy luật:
- quy luật về đường song song
- quy luật về biên độ
- .v.v

Tôi sẽ cập nhật các phân tích để theo dõi một cách có hệ thống.

EUR đang ở vùng đỉnh

Bình luận

1/12/2017 The model is good
Phản hồi
30/11 the model is good
Phản hồi
EUR follows the model!
Phản hồi