FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá đang tiếp cận ngưỡng hỗ trợ tại mức 1.1189,nơi nó có khả năng tăng trở lại vùng kháng cự tại 1.1374