nguyenanhquan1

EURUSd

Giá xuống
nguyenanhquan1 Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
sell limit EU

giá entry 1.13684

sl 1.13952

tp 1.13116 ( cân nhắc chốt )

RR 2
Bình luận:
9:08pm, mình cắt hòa lệnh này mọi người nhé, giá tại H4 đã rất xấu , khả năng tăng rất cao
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.