GKFXPrimeVN

Chiến lược giao dịch EURUSD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp EURUSD đang thể hiện sự yếu đi của lực bán
canh buy giá 1.1340 - 1.1350
mục tiêu 1.1400
Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch