OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
với đông đô la đang tăng mạnh thì các cặp XXX/u suy yêú.
căpj này khả năng cao sẽ đi như vẽ trong plan.
ý kiêns cá nhân nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.