khoahuynh

EURUSD - Canh bán tại vùng Supply

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU hình thành mô hình Quasimodo trên đồ thị H4.
Canh sell tại Supply, target tối thiểu 3R.
Lưu ý là vùng Supply này khá quan trọng. Stop tuyệt đối ngoài mô hình.
Trường hợp phá vỡ supply, giá có tăng nhanh và mạnh lên trên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.