NguyenThang33

Phân tích Eur/Usd - LONG

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU dường như đang hình thành 2 đáy. Giá có thể sẽ vẫn đi xuống tiếp nên có thế đợi đến khii có xác nhận về mô hình trong khung nhỏ hơn. Nên khả năng cao giá sẽ bật trở lên trong thời gian tới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.