anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC EURUSD NGÀY 25/11/2021

Giá lên
anhnguyet95 Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Trên đây là 2 vùng mua tiềm năng.
Có thể canh mua sl 30 pip
Bình luận: Khớp vùng mua đầu và hơn 50pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.