anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC EURUSD NGÀY 25/11/2021

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Trên đây là 2 vùng mua tiềm năng.
Có thể canh mua sl 30 pip