GKFXPrimeVN

EURUSD, tăng bức phá!

Giá lên
SAXO:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Đồng USD có dấu hiệu hạ nhiệt sau thời gian tăng khá dài. Khi liên kết với các tin tức tại châu Âu như brexit, ta thấy rằng EUR, GBP có lý do để tăng. Khả năng đạt được bước tiến trong thỏa thuận thương mại giữ châu Âu và Anh Quốc là có. Để EURUSD thực sự bức phá, nó phải phá được vùng kháng cự 1.10600. Chiến lược như hình, anh em tham khảo nhé!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.