XuanTruong-xtm

EURUSD sẽ đi về đâu trong thời gian tới ?

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Ở khung tháng:
sau một xu hướng giảm thị trường tích lũy và nằm trong vùng điều kiện tạo sóng fibo 23.6
ở khung tuần:
xu hướng tăng Gia đang nằm ở vùng kháng cự tuần cản para và fibo 38.2
ở khung D:
xu hướng chính là tăng những hiện tại thị trường đang tích lũy, được hỗ trợ bởi kháng cự T7+T8 và T3 và cản sóng hunterpont và vùng fibo 36,2
ở h4:
ko rõ xu hướng giá đang tích lũy tại đường đi para và fiobo 78.6
H1 thì đang kẹp trong một trenline tăng và kháng cự nhận đính nếu giá thoát khỏi vùng kênh h1 đi lên thì sẽ tạo thành xu thế mới và tăng mạnh , còn nếu giá phá trenline đi xuống thì nó sẽ hoàn thành nốt xu hướng của khung tuần,
Làm gì bây giờ:
ngắn hạn thì đánh biên giao động theo kênh giá
còn dài hạn thì chờ sự phá vỡ đường kênh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.