VuVanTien94hd

Khi nào nên chọn entry, khi nào không?

Đào tạo
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Khi nào nên chọn entry, và khi nào không nên tham gia? Một điều cần nhớ: Nếu POI của bạn không có LQ, thì POI của bạn sẽ là LQ cho một khu vực khác. Nếu POI của bạn đã tạo ra LQ, thì nó có cơ hội giữ giá cao hơn nhiều sau khi quét. Giao dịch sau khi LQ đã được đưa ra ngoài, hoặc bạn sẽ là LQ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.