tohaitrieu

EUR/USD Chart H1 breakout Trendline

Giá lên
tohaitrieu Premium Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EUR/USD Chart H1 breakout Trendline mục tiêu 1.1280
Giao dịch đang hoạt động:
Entry 1.1173
Stop Loss: 1.1132
Take Profit 1: 1.1220
Take Profit 2: 1.1265
Full Take Profit 1.1280

Live Trading Miễn Phí 21:00 Tối chủ nhật hàng tuần tại:
Youtube: https://trieu.to/youtube
Live Chat Trading trên Discord: https://trieu.to/discord
Website: https://www.tohaitrieu.net
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.