NguyenThang33

Phân tích cặp EU - Short

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Đây là thời điểm chúng ta có thể vào lênh short EU. Mô hình Gartley đang dần hoàn thiện.

1. Đã có sự xác nhận của Gartley bearish
2. Giá đang tiếp cận đường kháng cự chính
3. RSI đang trong quá bán

1. Chúng ta sẽ có thể đợi giá phục hồi tại mốc 786 để hoàn thành mô hình,
2. Có thể điểm vào lệnh là từ cây nến xanh để đảo chiều
3. TP1 tại 382, TP2 tại 618