ngobao1975

Xu hướng EU từ 29/4

Giá xuống
ngobao1975 Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU vẫn trong xu hướng giảm, chờ SELL khu vực 1.118-1.121 hoặc khu vực 1.123-1.125. TP khu vực 1.098-1.101. SL 1.134
Giao dịch đang hoạt động:
Đã khớp lệnh Sell. Giá vẫn đang di chuyển trong kênh giá giảm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.