nhat2207

eur/usd

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
giá có thể quay về 2 vùng hỗ trợ rồi tăng tiếp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.