Da_Vinci

EURUSD ngắn hạn – cập nhật 2:35 pm GMT+7, ngày 24/07/2018

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Hiện tại, giá đang chạy trong vùng tích lũy. Tuy nhiên, chu kì tích lũy hiện tại có khả năng sắp kết thúc. Theo chúng tôi, phiên hôm nay và phiên ngày mai giá sau khi đi xuống test lại vùng 1.165 sẽ quay lên và có thể vượt qua vùng 1.1745 (phá mô hình tích lũy). Sau đó nhà đầu tư có thể xem xét một lênh mua ngắn hạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.