FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm buy tại Fibo 0.618 khung tuần ngay tại vùng hỗ trợ ở quá khứ
RSI đang quá bán