VFITeam

Long EU luôn tại giá này

Giá lên
FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU reclaim lại key level, canh long và tp tại weekly open ^^

Chỉ rủi ro 2% tài khoản/ giao dịch

Chúc anh em may mắn