NangThangTam

EURUSD Canh Buy với các mục tiêu!

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Theo sau động thái tăng nhẹ của USD thì cặp tiền EURUSD và GBPUSD đều có động thái giảm nhẹ đầu phiên. Lạm phát ở ANH đạt mức kỷ lục đã thúc đẩy các NĐT dự đoán BoE có thể sẽ tăng lãi xuất sớm hơn dư định đã đề ra. Với diễn biến này 2 cặp tiền sẽ có động thái tăng hồi phục xa hơn khuyến nghị canh BUY với các Mục tiêu:

#EURUSD: Cặp này đang là 1.1817
TP 1: 1.1835
TP 2: 1.1845
TP 3: 1.1855

#GBPUSD: Cặp này đang là 1.3839
TP 1: 1.3855
TP 2: 1.3865
TP 3: 1.3880

Tham gia nhóm Vip để nhận được tín hiệu và phân tích đầy đủ hơn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.