ThanhDCOfficial

Chiến lược LONG EURUSD

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chờ khi phe mua đẩy giá làm phá vỡ kháng cự gần nhất.
Ta setup lệnh như sau.
- Entry Điểm đã phá vỡ 1.1075x
- SL Dưới hỗ trợ (Kháng cự cũ)
- TP 1.11344

Ngoài ra cần chờ thêm tín hiệu hành động giá tại vùng kháng cự để có xác suất thắng cao

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.