DatTong

EURUSD, Bán theo H1

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Trên khung H1:
+ Hình thành downtrend nhỏ
+ Giá đang đi xuống
+ Nằm dưới cản
--> Chờ giá cho tín hiệu---> BÁN
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
I’m sorry. My Acc was baned ! I din’t update idea.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.