mmfxtrading

EURUSD vẫn trong trend giảm.

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá vẫn bên dưới vùng kháng cự 1.185-1.188 chúng ta sẽ cùng canh short khi có một price action nào đó hoặc khi giá tiệm cận kháng cự.
Mình chọn keep it simple với cặp này :D
Good luck and enjoy!
Bình luận: Hướng đúng như dự doán, EURUSD sẽ còn tiếp tục giảm
Đóng lệnh: đạt mục tiêu