AMBroker

EURUSD đợi nến ngày đóng là sell liền thôi!

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xu hướng: Giảm mạnh
Kháng cự: 1.3180,1.2970, 1.2870 và 1.2770
Hỗ trợ 1.2430
Price action: Mô hình Bearish fakey + pin bar được hình thành trước kia vẫn đang ảnh hưởng lên giá.
Như thấy rõ trong hình vùng kháng cự 1.2600-1.2770 đang từ chối cho giá xuyên thủng 2 lần, và ngày hôm nay sau khi vọt lên cực mạnh nến daily đã quay đầu và nhiều khả năng sẽ close dưới kháng cự này, hình thành một pin bar lớn.
Chúng tôi khuyến nghị nếu sell tại vùng kháng cự này về mục tiêu 1.2430, ngưỡng hỗ trợ gần nhất.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.