vhieu001jp

EURUSD điều chỉnh về vùng Fibo 0.618. và tăng mạnh trở lại

vhieu001jp Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD sẽ có nhịp điều chỉnh về vùng fibo 0.618, cung là vùng hình thành vai phải. Tp o đó và canh Buy
Giao dịch đang hoạt động:
Có ai cùng quan Điểm ko ạ?
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
giá về vùng fibo đã đóng cac lệnh sell ngắn.
và buy lại cho mục tiêu dài hạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.