LeeBK

Eurusd weekly: Giá có thể điều chỉnh về 2 vùng 1.190 và 1.183.

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Trên đồ thị tuần sau khi giá tạo mô hình 2 đỉnh thì thế band có xu hướng song song báo hiệu dao động vẫn đi ngang, trong khi các đường trung bình dài có xu hướng phẳng nằm ngang. MACD có dấu hiệu phân kỳ. Giá có thể test lại vùng 1.190 là band giữa và đường Kijun Line trên daily và sâu hơn là band giữa trên đồ thị tuần tại 1.183. Stochastics trên daily cũng có dấu hiệu cut từ vùng quá mua xuống. Canh short quanh 1.200 hoặc cao hơn, sl non 1.205, sl cứng 1.211, target 2 vùng 1.190 hoặc 1.183

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.