khoahuynh

EURUSD canh sell, mục tiêu 7R

khoahuynh Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU phản ứng vùng cản rồi rớt mạnh. Trước khi rớt cũng kịp quét 1 lệnh loss như đã phân tích bài trước. Chờ sell lại, mục tiêu 7R
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Giá đạt mục tiêu 7R như dự đoán. Đồng thời cũng phản ứng tốt với vùng buy phía dưới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.