NguyenThang33

Kênh giá EU

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Trước mắt giá sẽ lên đến 1.1195
Sau đó thì đập xuống 1.1052

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.