Bao_bao

EURUSD- Tình hình biến động của đồng EURO

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Tình hình biến động của đồng EURO trong thời gian qua