GKFXPrimeVN

EURUSD - 25/07/2018

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,1715

Khuyến nghị giao dịch: mUA 1,1679 với mục tiêu 1,1655 & 1,1635.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1715, có thể tới 1,1750 & 1,1765.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.