nguyenvanthe

Cập nhận kịch bản giao dịch cặp tiền EURUSD phiên Mỹ 14 Nov 2018

Giá xuống
FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
German Prelim GDP q/q: Công bố còn xấu hơn cả dự báo đã tiễn tỷ giá EUR đi qua vùng hỗ trợ cho xác nhận tín hiệu BUY 1,127xx.. Với số liệu dự báo CPI tối nay, kịch bản sẽ là ưu tiên SELL.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.