mayquanxi

Gió đã đổi chiều

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Khi mà merkel thất bại trong việc thúc đẩy đàm phán thành lập chính phủ 4 đảng tuần trước Đức
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.