hallelujah381

Canh sell EU

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
119 lượt xem
2
Xem xét mô hình nến đảo chiều tại vùng giá 1.163 - 1.164 để canh sell EU. Tp 1.535 hoặc tùy mồm.
Nếu giá phá qua kháng cự là vùng giá đó thì đà giảm kết thúc.