Sinvestvn

Xu hướng dài hạn EURUSD.

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD phá mô hình nêm giảm.
Mục tiêu dài hạn vùng 1.1800.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.