jlcuongFX

LONG-TERM EUR/USD 04/12/2017

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EUR đang trong trend lên ở Monthly
Daily phá trend giảm
H4 nằm trong kênh giá lên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.