NguyenThang33

Phân tích dự đoán xu hướng cặp Eur/Usd

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Phân tích cặp EU dựa trên khung D1. Xu hướng LONG, đặt TP tại 1.19500 và SL tại 1.16500

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.