Forex9999

KÈO SELL EU X100 Lần tài sản

Forex9999 Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Vâng chào tất cả ACE !!!!
- Nếu như tôi dự đoán không sai thì đây sẽ là 1 turn xuống mạnh của EURUSD , chỉ chờ USD tăng mạnh lên nữa thôi. Kèo này tập trung Sell về lấp Gap
- Kèo này thì ACE sell tại 1.3800 TP 1.11800 SL 1.4000 ( SL 20 pip TP 20000 pip)
- Kèo này dúng để ăn tết năm sau ACE nhé. RR = 1/2000 hơn cả Vietllot
- ACE xuống tiền 0.1 SL 20$ ăn 2000$.......Thanks.......
Giao dịch đang hoạt động:
đã Up là luôn luôn vào real
Bình luận:
Gửi Bạn : 2 link hữu ích cho trader
https://t.me/Forex9999TaiHai ( link Tele bắn kèo Free)
https://t.me/TaiHaiForex( Linhk buôn dưa lê vê thị trường )

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.