Hieu_vu

Phân tích EURUSD H1

Hieu_vu Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD H1
Xu hướng: tăng giá trên H1 với mô hình đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước

Vùng giá trị :
- Giá retest lại fibo 50%/61.8%
- Giá retest đường xu hướng trên H4
- Giá break đường xu hướng xuống giá trên H1

Tín hiệu:
Hình thành nến Engulfing Bullish trên H4 và H8

Mẫu hình H1:
Mô hình vai đầu vai đang hình thành

=>>>>> Canh buy ở giá tốt nhất có thể
Bình luận:
Di chuyển cắt lỗ vào điểm vào lệnh. Bạn sẽ có 1 free trade
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.