OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Áp dụng Fibonanci mở rộng, giá đã break khỏi trendline giảm và hồi phục lại vùng cản, dễ dàng thấy giá trước đó đã phản ứng rút chân khá mạnh mẽ tại vùng cản này
Khuyến nghị Buy
Đóng lệnh: dừng lỗ: SL -18pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.