AZINVEX

Phân tích EURUSD, H4, 14:21, 12-6-2018

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Mô hình vai đầu vai + cái chén và tai cầm
Đặt TP và SL theo Fibonacci Retracement
Entry: 1.18562
SL: 1.17268
TP: 1.20687