dinhchien

EURUSD - Tín hiệu tăng H1

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Rủi ro: 1%
- Chúc may mắn cuối tuần.