Jayce_Pham

EU_Xu hướng phục hồi ngắn hạn của EU

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
MMT 1h tạo đà phân kỳ cùng tín hiệu lực đẩy đầu tiên đã có.
Chờ đợi Entry đẹp để vào.
SL : Key level của xu hướng tăng.

If you want to learn my strategy or trading with me. Follow me as below, I would help anytime.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.