Jayce1006

EU_Xu hướng phục hồi ngắn hạn của EU

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
MMT 1h tạo đà phân kỳ cùng tín hiệu lực đẩy đầu tiên đã có.
Chờ đợi Entry đẹp để vào.
SL : Key level của xu hướng tăng.

Bình luận