Leadership

EURUSD Liệu có còn lên cao nữa hay không

Giá lên
FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD đang tăng nhanh. Tuy nhiên nó vẫn còn cách kì vọng của tôi khá xa

EUR vẫn đang rất mạnh. Bởi vậy, tôi cho rằng thời điểm này chưa nên chốt TP EURUSD , hãy dời SL về 0.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.